finansų sektorius

finansų sektorius statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Ūkio sektorius, kurį sudaro šie subsektoriai: draudimo subsektorius, kuriame veikia įmonės, vykdančios draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą (draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonės, kitų valstybių narių ir trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai); investicinių paslaugų subsektorius, kuriame veikia finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių filialai, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai; kredito įstaigų subsektorius, kuriame veikia kredito įstaigos (bankai, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių bankų filialai, Centrinė kredito unija, kredito unijos); kitų finansų įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891), subsektorius, kuriame veikia kitos finansų įstaigos. atitikmenys: angl. financial sector šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 1032 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Finansinių krizių prevencijos ir valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 102-5193)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Vadovaujančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subalansuotas valdžios sektorius — statusas Aprobuotas sritis fiskalinė politika apibrėžtis Valdžios sektorius, kurio kalendorinių metų balanso rodiklis yra lygus 0,0 procento bendrojo vidaus produkto to meto kainomis. atitikmenys: angl. balanced general government sector šaltinis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial sector — finansų sektorius statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Ūkio sektorius, kurį sudaro šie subsektoriai: draudimo subsektorius, kuriame veikia įmonės, vykdančios draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial crisis — finansinė krizė statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Situacija, kai dėl pasireiškusių rizikos veiksnių destabilizuojamas šalies finansų sektorius, finansų sektoriaus priežiūra, visuomenės teisių ir lūkesčių realizavimas ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansinė krizė — statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Situacija, kai dėl pasireiškusių rizikos veiksnių destabilizuojamas šalies finansų sektorius, finansų sektoriaus priežiūra, visuomenės teisių ir lūkesčių realizavimas ir (ar) kyla grėsmė viso… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Grant Agreement — iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo ir administravimo sutartis statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Project Financing and Administration Agreement — iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo ir administravimo sutartis statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo ir administravimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • balanced general government sector — subalansuotas valdžios sektorius statusas Aprobuotas sritis fiskalinė politika apibrėžtis Valdžios sektorius, kurio kalendorinių metų balanso rodiklis yra lygus 0,0 procento bendrojo vidaus produkto to meto kainomis. atitikmenys: angl. balanced… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainės informacijos rengėjas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius, įgyvendinančiosios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.